Universitat Jaume I - UJI - Castelló

SSO - Punt únic d'entrada
Servei d'informàtica

Identificació

Si us identifiqueu correctament, totes les pàgines tindran un fons gris. Us recomanem que us desconnecteu quan finalitzeu les consultes que requereixen identificació, sobretot si utilitzeu un ordinador públic o d'ús compartit amb altres usuaris.

En desconnectar-vos, totes les pàgines del portal tindran, de nou, un fons blanc.

Iniciar sessió

Continuar

Heu oblidat la clau d'accés?

Versió dispositius mòbils

Accés amb certificat digital
Accés amb certificats europeus (STORK/FNMT/altres)
Registrar compte amb usuari
*
*
*
Cancel·lar
Continuar

Ajuda per registrar compte

Canvi clau d'accés amb usuari
Continuar
Canvi clau d'accés amb usuari
Canviar clau

Contacte:

Informació general UJI +34 964 38 7777
Gestió Acadèmica +34 964 38 7777
Centre d'Atenció a Usuaris Servei Informàtica +34 964 38 7400
Adreça electrònica: adm-si@uji.es
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.
Universitat Jaume I.
Campus Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16