Universitat Jaume I Universitat Jaume I

Single Sign-on (SSO)
SSO

Pel fet d'accedir als sistemes d'informació i recursos TI de la Universitat Jaume I qualsevol persona està obligada a complir les Normes d'ús dels mitjans informàtics i atendre a les possibles conseqüències del seu incompliment.